طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز
کد جهانی: 38

رقابت کنندگان رشته فضای سبز بایستی توانایی تجزیه و تحلیل نقشه (نقشه خوانی)، پیاده کردن نقشه روی زمین، انتخاب مناسب ابزار و تجهیزات، انتخاب گیاهان و مواد الیه مناسب و اجرای دقیق نقشه روی زمین و پیاده کردن جزء به جزء و به موقع عناصر فضای سبز را داشته باشند.

اطلاعات تماس

 دبیرخانه دفتر مسابقات استان تهران:

تلفن: 55346291-021

ایمیل: tehranskill [at] iran.ir

 

 

پوستر هجدهمین مسابقات ملی مهارت

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر مسابقات ملی مهارت (استان تهران) می باشد.

طراحی سایت

Search